12:13 uur 13-10-2017

Postgraduate Institute for Medicine, in partnerschap met RMEI Medical Education, kondigt een bewustmakingscampagne voor Wereldartritisdag aan

Het online curriculummodel voor het leerpad maakt gebruik van gegevensanalyse om onderwijs te ontwikkelen en te leveren aan de wereldwijde gemeenschap van reumatologen

ENGLEWOOD, Colo.–(BUSINESS WIRE)– Postgraduate Institute for Medicine (PIM) en RMEI Medical Education (RMEI) hebben de eerste cursus gelanceerd in een driedelige reeks van wereldwijde medische onderwijsinterventies om de lopende leemten in de klinische praktijk aan te pakken en het bewustzijn voor de Wereldartritisdag te vergroten door te concentreren op het belang van vroege diagnose en toegang tot bewijsgebaseerde behandeling bij reumatoïde artritis (RA). De partners hopen dat de eerste activiteit de reflectie van de gezondheidswerkers over praktijkgedrag en patiëntresultaten zal stimuleren, terwijl latere content de nieuwe informatie over therapeutische paden en patiëntenbetrokkenheid zal behandelen.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: http://www.businesswire.com/news/home/20171012006497/nl/

De serie heeft de titel Achieving Success in RA Assessment and Management: A Learner Pathway to Improve Patient Outcomes [Succes bereiken bij de beoordeling en de beheersing van RA: een leerpad om patiëntenuitkomsten te verbeteren], en zal alternatieve cycli van onderwijs, beoordeling en recalibratie van de inhoud bevatten om te voldoen aan de ontwikkelende behoeften van de zorgverleners.

“Als de farmacologische behandeling voor reumatoïde artritis binnen 12 weken na het begin van symptomen wordt gestart, kan dit het niveau van de gezamenlijke impact mettertijd verminderen en de kans op remissie vergroten1,” aldus Dr. Jeffrey Curtis, hoogleraar geneeskunde en directeur van het klinisch interventieprogramma voor artritis aan de universiteit van Alabama in Birmingham, in de Verenigde Staten. “Zowel de EULAR- als de ACR-richtsnoeren pleiten voor een ‘treat-to-target’-benadering met gedeelde besluitvorming. In de klinische praktijk wordt dit in het algemeen niet opgepakt, en het gewicht van het bewijsmateriaal toont dat deze benaderingen werken om de zorg voor patiënten met RA te optimaliseren.”

Elke van de 3 online cursussen zal de leerlingen voorzien van unieke onderwijsomgevingen: de eerste, met de naam Clinical Reflections™, maakt gebruik van een virtuele klinische omgeving die leerlingen in staat stelt om beslissingen te heroverwegen op basis van realistische patiëntenzorgscenario’s en hun beheersingsplannen dienovereenkomstig te wijzigen om voor gedragsverandering te zorgen. De tweede, Clinical Convergence®, grijpt de aandacht van de leerlingen door de perspectieven van de patiënt op video te integreren met de klinische inhoud om potentiële verschillen tussen de percepties van artsen en patiënten over hun zorg te illustreren. De derde en laatste cursus, Clinical Conversations™, onderwijst artsen bepaalde technische vaardigheden en een stapsgewijs proces voor het integreren van gedeelde besluitvorming in patiëntenzorg, een kerncompetentie die niet uitgebreid wordt onderwezen in het medisch onderwijs en niet adequaat gebruikt door artsen in diverse specialiteiten en disciplines.

Ondersteund door onafhankelijke onderwijssubsidiefondsen van Genzyme, een bedrijf van Sanofi, en Regeneron Pharmaceuticals, is dit geavanceerde, door analyse gedreven initiatief de eerste in zijn soort op het gebied van RA-onderwijs.

“Waarom dit belangrijk is voor patiënten met RA kan voor de hand liggend lijken, aangezien artsen die RA-gerelateerd onderwijs doorlopen afgestemd op de specifieke aansturende factoren van de onderwijsbehoefte doorgaans de zorg verbeteren die zij verlenen aan hun patiënten,” stelde Jacqui Brooks, MBBCh, MRCPsych, Senior Vice President Medical Strategy bij RMEI. “Ons onderzoek heeft aangetoond dat de proactieve monitoring van ziekteactiviteiten en het kiezen van passende behandelingsopties – vooral bij patiënten met een matige tot ernstige ziekte – evenals het gebruik van gedeelde besluitvormingsbenaderingen, gebieden zijn met een bijzonder tekort. Het leerpad voor RA zal deze problemen aanpakken met een enorme gerichtheid.”

Dit initiatief is gepland om de campagne ‘Don’t Delay, Connect Today’ van EULAR te ondersteunen, een initiatief voor het verenigen van de stemmen van reumapatiëntenorganisaties (People with Arthritis and Rheumatism, PARE), wetenschappelijke ledenverenigingen en verenigingen van gezondheidswerkers, met het uniforme doel van het onderstrepen van het belang van vroege diagnose en toegang tot behandeling.

Over RMEI Medical Education

RMEI Medical Education (RMEI) is opgericht in 1990 en is een van de langst opererende medische onderwijsbedrijven in de VS. Met de nadruk op geavanceerde leeranalyse voor het ontwerp, de levering en de beoordeling van programma’s, werkt RMEI aan het naar een hoger niveau tillen van de dialoog over wat nu eigenlijk effectief onderwijs is. Bij het ontwerpen van innovatieve onderwijsmodaliteiten zoals het Clinical Convergence™-platform voor haar 5 primaire therapeutische gebieden, streeft RMEI ernaar om te inspireren tot meer samenwerking binnen het zorgteam en een grotere inzet om de inbreng van de patiënt te vergroten. Ga voor meer informatie naar www.rmei.com, bel 856-672-3152 of stuur een e-mail naar contact@rmei.com.

Over EULAR

De Europese Liga tegen Rheumatisme (EULAR) is een pan-Europese non-profitorganisatie die mensen met arthritis/reumatisme, gezondheidswerkers in de reumatologie en wetenschappelijke verenigingen van reumatologie in heel Europa vertegenwoordigt. EULAR streeft ernaar om de last van reumatische en musculoskeletale aandoeningen (RMD’s) voor het individu en de samenleving te verminderen en de behandeling, preventie en rehabilitatie ervan te verbeteren. De organisatie bevordert de vertaling van onderzoeksvorderingen in een betere dagelijkse zorg voor mensen met RMD’s en pleit ervoor dat bestuursorganen in Europa de behoeften van mensen met RMD’s erkennen.

EULAR’s leden zijn wetenschappelijke verenigingen, gezondheidswerkersverenigingen, patiëntenorganisaties, bedrijfsleden en mensen met RMD’s in heel Europa. 2017 markeert het 70- jarig bestaan van EULAR, een markering van 70 jaar onderzoek en samenwerking tussen artsen, gezondheidswerkers en patiënten. Ga voor meer informatie naar www.eular.org.

1 Van der Linden MP, le Cessie S, Raza K, et al. Long-Term Impact of Delay in Assessment of Patients with Early Arthritis. Arthritis Rheum. 2010;62(12):3537-3546.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

RMEI Medical Education
Dave Clausen, CHCP, 856-672-3152
contact@rmei.com