09:35 uur 13-03-2018

UBS Asset Management lanceert nieuw revolutionair platform voor bankadviesdiensten

LONDEN–(BUSINESS WIRE)– UBS Asset Management heeft vandaag de lancering bekendgemaakt van UBS Partner, een white-label technologieoplossing die een ingrijpende verandering zal teweegbrengen in het adviesproces en in de service die door banken aan hun cliënten wordt geleverd.

UBS Partner, onderdeel van de oplossing UBS Platform Solutions, analyseert portfolio’s van cliënten dagelijks, en evalueert individuele portfolio’s aan de hand van corresponderende risicoprofielen, belangrijke criteria voor de kwaliteit van instrumenten en beleggingsdoelstellingen. Door vast te stellen welke cliënten hun persoonlijke financiële doelstellingen dreigen te missen, kan UBS Partner praktische beleggingsopties op maat aanbieden om hen weer op koers te helpen.

Ulrich Körner, President van UBS Asset Management, merkt op: “Banken hebben tegenwoordig te maken met aanzienlijke uitdagingen om te kunnen voldoen aan de veranderende behoeften van cliënten en de vereisten in het steeds complexere regulatieve landschap. Om beter de weg te kunnen vinden binnen deze omgeving, hebben we technologieën en processen die binnen UBS worden gebruikt genomen en geschaald om banken in staat te stellen de wijze waarop zij en hun adviseurs met cliënten werken te transformeren.”

Thomas Stokes, hoofd van UBS Partner, zegt: “In de kern is UBS Partner een door technologie geleide, uiterst schaalbare, modulaire oplossing die is ontworpen om eenvoudig te kunnen worden geïntegreerd in bestaande systemen van banken. Door middel van UBS Partner hopen we bankadviseurs tijd te besparen zodat ze zich kunnen concentreren op het verbeteren van de services die ze bieden aan bestaande cliënten, en om hun cliëntenbestand uit te breiden.

William Kennedy, hoofd van Client Coverage bij UBS Asset Management, zegt: “We zijn heel enthousiast over het feit dat we wereldwijd toegang kunnen bieden tot UBS Partner, een immens krachtige oplossing die banken in staat stelt het gesprek met hun adviescliënten verder te concentreren op hun beleggingsdoelstellingen. Volgens ons is dit het eerste platform in zijn soort, en het verheugt ons zeer dat we nu al samenwerken van Banca Generali om USB Partner in de nabije toekomst te kunnen uitrollen bij hun cliëntadviseurs.”

Opmerkingen ten behoeve van de editors

Over UBS

UBS levert financiële adviezen en oplossingen aan vermogende, institutionele en commerciële cliënten wereldwijd, alsmede aan particuliere cliënten in Zwitserland. De strategie van UBS is gericht op onze toonaangevende internationale activiteiten voor vermogensbeheer en onze universele bank in Zwitserland, aangevuld met activabeheer en de investeringsbank. De bank richt zich met name op bedrijven die beschikken over een sterke concurrentiepositie binnen hun doelmarkt, kapitaalefficiënt zijn en kunnen bogen op aantrekkelijke vooruitzichten voor structurele groei op de lange termijn en winstgevendheid.

UBS is vertegenwoordigd binnen alle belangrijke financiële centra wereldwijd. Het bedrijf heeft kantoren in 52 landen. Circa 34% van het personeel is werkzaam in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, 34% in Zwitserland, 18% in de rest van Europa, het Midden-oosten en Afrika, en 14% in Azië-Oceanië. De UBS Group AG heeft wereldwijd circa 61.000 mensen in dienst. De aandelen van het bedrijf zijn genoteerd aan de Zwitserse effectenbeurs (SIX) en de effectenbeurs van New York (NYSE).

www.ubs.com/asset-management

Disclaimer

Voor marketing- en informatieve doeleinden van UBS.

Dit document en de inhoud ervan zijn niet gecontroleerd door, ingediend bij of geregistreerd bij enige regulatieve of andere relevante autoriteit in welk rechtsgebied dan ook. Er worden geen garanties gegeven dat ontvangers van dit document in aanmerking komen om een belang te verwerven in waardepapieren of gebruik te maken van diensten op grond van het recht van welk rechtsgebied dan ook. Het is raadzaam dit document met zorgvuldigheid te beschouwen. De informatie in dit document is niet bedoeld als advies. Er is geen rekening gehouden met uw beleggingsdoelstellingen, juridische, financiële of fiscale omstandigheden of individuele behoeften in welk opzicht dan ook.

Lees voordat u belegt in een product of u inschrijft voor diensten de meest recente prospectus en/of algemene voorwaarden zorgvuldig en grondig door. Eenheden van fondsen in UBS komen mogelijk niet in aanmerking voor verkoop in alle rechtsgebieden of aan bepaalde categorieën van beleggers, en worden mogelijk niet aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten. De hierin opgenomen informatie is niet bedoeld om te worden geïnterpreteerd als een uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van waardepapieren of verwante financiële instrumenten, of het nemen van een abonnement op bepaalde diensten. Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor resultaten in de toekomst. Provisies en kosten hebben een negatieve uitwerking op het rendement. Indien de valuta van een financieel product of een financiële dienst afwijkt van uw referentievaluta, kan het rendement hoger of lager uitvallen als gevolg van valutaschommelingen. De details en meningen die in dit document worden uiteengezet, worden door UBS verstrekt zonder enige garantie en zijn uitsluitend bestemd voor het persoonlijk gebruik van de ontvanger en voor informatieve doeleinden. Dit document mag niet worden gereproduceerd, geherdistribueerd of geherpubliceerd, voor welk doeleinde dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van UBS AG. Bron van alle gegevens en grafieken (tenzij anders aangegeven): UBS Asset Management.

Dit document bevat uitspraken die moeten worden beschouwd als uitspraken met betrekking tot de toekomst (“forward-looking statements”), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitspraken met betrekking tot toekomstige zakelijke ontwikkelingen. Hoewel deze uitspraken met betrekking tot de toekomst een weerspiegeling zijn van ons beeld van en onze toekomstverwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten, zouden diverse risico’s, onzekerheden en andere belangrijke factoren ertoe kunnen leiden dat de ontwikkelingen en resultaten in werkelijkheid aanzienlijk afwijken van onze verwachtingen.

Uitsluitend bestemd voor professionele cliënten/bevoegde beleggers. De informatie en meningen in dit document zijn opgesteld en tot stand gekomen op basis van informatie verkregen uit bronnen die als betrouwbaar en te goeder trouw worden beschouwd, maar de nauwkeurigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Evenmin bieden deze een allesomvattend beeld van de waardepapieren, markten of ontwikkelingen waarnaar in dit document wordt verwezen. UBS AG en/of andere leden van de UBS Group kunnen een belang hebben in de waardepapieren of andere financiële instrumenten die in dit document worden genoemd en deze aankopen en/of verkopen.

© UBS 2018. Het sleutelsymbool en UBS behoren tot de gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van UBS. Alle rechten voorbehouden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

 

Contacts

UBS Asset Management
Krystal Miller, +44 207 901 5537
krystal.miller@ubs.com
of
FTI Consulting
Daisy Hall, +44 203 727 1223
daisy.hall@fticonsulting.com